Jazykové testy je možné složit asi na 50 místech v celé České republice. "Ve snaze zopakovat si tutéž variantu a u testu z češtiny uspět se však začal rozvíjet turismus za zkouškami na jednotlivé školy," sdělila Sladkovská.

Cizinci se ke zkoušce musejí evidovat na základě poukazu vydávaného ministerstvem vnitra. Kdo však od července test neudělá, dostane potvrzení o nesložení zkoušky. "Toto potvrzení bude pro cizince důležité, neboť pouze s ním se mohou hlásit k dalšímu pokusu. Jelikož však na něm bude zaznamenáno, kde a jakou verzi zkoušky dotyčný skládal, bude ohlídáno, aby napříště tutéž verzi neopakoval," upozornila Sladkovská.

Cizinci, kteří toto potvrzení mít nebudou, se budou moci přihlásit na zkoušku jen ve dvou termínech ročně. Pro každou školu bude zároveň stanovena verze zkoušky, která bude v konkrétním termínu odzkoušena.

Zkouška stojí 1500 Kč, vnitro umožní i bezplatnou

Zkouška stojí 1500 korun, uchazeči si však mohou na ministerstvu vnitra zažádat o poukaz na bezplatné složení zkoušky. Všechny informace o zkouškách najdou zájemci na webu www.cestina-pro-cizince.cz, který kromě češtiny funguje také v osmi dalších jazycích. K dispozici je také bezplatná informační linka 800 400 469. Na portálu si mohou cizinci udělat i zkoušku nanečisto.

Cizinci žádající o trvalý pobyt musejí složením zkoušky prokázat základní znalost češtiny na úrovni komunikace v každodenních situacích. Bez jazykové zkoušky je trvalý pobyt udělován pouze občanům členských států EU a dále Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Cizinci s trvalým pobytem mají téměř ve všech směrech stejné postavení jako občané Česka, na rozdíl od nich však nemají volební právo. Zkoušku nemusejí skládat cizinci, kteří prokážou, že v předchozích 20 letech byli alespoň rok žáky české základní nebo střední školy. Od zkoušky budou rovněž osvobozeny děti mladší 15 let, lidé starší 60 let nebo tělesně či mentálně postižení.