Škola má mimo jiné zajistit plynulý přechod studentů na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze a zároveň převod majetku školy na Jihočeský kraj. Oznámil to rektor školy Marek Vochozka. Ministerstvo školství k záměru uvedlo, že ho k úvahám vedou i neúměrně vysoké investiční náklady školy.

VŠTE je veřejnou vysokou školou, která vznikla v roce 2006. Nyní má přes 1200 studentů, do příštího akademického roku registruje zhruba 1800 uchazečů o studium.

"Sdělení je šokující. Neobsahuje žádné vysvětlení ani zdůvodnění. Navíc je v příkrém rozporu s veškerou dosavadní formální komunikací mezi námi a ministerstvem, jejíž náplní byly pouze standardní provozní záležitosti, a to i s časovým výhledem na pět let dopředu," uvedl rektor. Vedení školy vyjádřilo s postupem ministerstva nesouhlas a vyzvalo je, aby se zdrželo dalšího protiprávního jednání. Požaduje podrobné zdůvodnění, na jehož základě podnikne další právní kroky.

Dlouhodobé neúspěchy v akreditačních řízeních

Mluvčí ministerstva školství Kateřina Böhmová potvrdila, že ministerstvo skutečně v krajním řešení problému uvažuje i o zrušení školy. "VŠTE je dlouhodobě neúspěšná při získávání akreditací technicky zaměřených studijních programů. Dosud se jí podařilo akreditovat pouze jediný technický studijní program - Stavitelství. Očekávalo se, že VŠTE vyplní mezeru v nabídce technických studijních programů v regionu, toto očekávání nebylo naplněno. Většina studentů dnes studuje v ekonomicky zaměřených oborech," uvedla.

Školu lze zrušit pouze zákonem

Dodala, že k úvahám vedou MŠMT i neúměrně vysoké investiční náklady, které VŠTE požaduje po státu vzhledem k současnému stavu svých budov. Pokud by se v budoucnu uvažovalo o zrušení vysoké školy, je tak možné učinit pouze zákonem. Takový návrh zákona však podle mluvčí ministerstva není připravován, ani není projednáván ve vládě či v parlamentu. O budoucnosti VŠTE rozhodne příští politická reprezentace, doplnila Böhmová.

Proti "zásahu centrální autority do suverenity vysoké školy a narušení práv a svobod studentů, kteří se rozhodli pro studium na VŠTE," protestuje také studentská komora senátu. Ministerstvo se podle člena komory Vojtěcha Stehela snaží převést studenty na školy, které nemají akreditovány obory, jež se na škole vyučují.

Hrozí neuznání části studia

"Záměr by studenty podle komory výrazně poškodil, protože by zapříčinil neuznání části dosavadního studia, ztráty profesní propojenosti a změnu odborné orientace. Pro řadu z nich by to dokonce znamenalo zmaření šance na dosažení vysokoškolského vzdělání, poněvadž by jim jejich sociální a ekonomická situace nedovolila dokončit studia mimo region. Studentská komora Akademického senátu VŠTE proto vyzývá ministerstvo k ukončení nezákonných kroků směřujících ke zrušení školy a respektování svobodné vůle studentů," řekl Stehel.