Týkalo se to především mužských zárodků. Těch po září 2001 udumřelo o tři procenta více, než je obvyklé. Stres u mnoha živočichů snižuje právě rození samců.

Podle vědců potraty v USA můžou být spojeny s fenoménem „společné ztráty blízkých osob“.

Podle doktora Tima Brucknera z Kalifornské univerzity tato teorie ukazuje, že „společnost může reagovat na zneklidňující národní události i přesto, že lidé nejsou přímo napojeni na ty postižené“.

 

Teroristické útoky ze září 2001 přivodily široký sociální a ekonomický rozklad, který vedl k vyšší míře stresu a úzkosti mezi obyvateli USAvědci z Kalifornské univerzity

 

Tým doktora Brucknera analyzoval úmrtnost zárodků ze všech 50 amerických států mezi lednem 1996 a prosincem 2002, aby spočítal, kolik potratů mužských plodů by se dalo v září obvykle očekávat .

Již předchozí studie prokázala, že úmrtnost mužských plodů v Kalifornii se po zářijových útocích zvýšila.

V celých Spojených státech se v měsících po útocích narodilo výrazně méně chlapců, než je obvyklý počet.

„Teroristické útoky ze září 2001 přivodily široký sociální a ekonomický rozklad, který vedl k vyšší míře stresu a úzkosti mezi obyvateli USA,“ napsali vědci.

Počet narozených mužů se při strádání obyvatel snižuje. Není však jasné, proč tomu tak je.