Mimořádný zájem je o kombinované studium bakalářů, které bude probíhat výhradně o sobotách.

Magisterský program nabízí premiérovým studentům v  programu  Informatika sedm oborů, přičemž fakulta přijímá do magisterského programu  také bakaláře z jiných příbuzných vysokých škol a fakult. Akreditační komise souhlasila i se zahájením doktorandského programu Informatika.

Při dostatečném počtu  přijatých  zájemců  o studium v angličtině otevře FIT bakalářské i magisterské studium také v tomto jazyce.

Podrobné informace o studijních oborech i termínech přijímacího  řízení  najdou zájemci  zde.