„Navrhnout a poté nechat vytvořit insignie znamená založit fundament, od kterého se pak odvíjí veškerá symbolika fakulty,“ říká její děkan Ladislav Steinhauser. „Moje předchůdkyně ve funkci děkana, profesorka Lenka Vorlová, to tak spolu s týmem lidí, který se na ideových návrzích podílel, neměla lehké, protože motivy a symboly, které insignie obsahují, by měly mít své opodstatnění i vztah k fakultě, a je nesmírně obtížné vybrat ty skutečně správné,“ doplňuje Steinhauser.

 Hygiae krmící hada

Jako hlavní motiv děkanské medaile bylo vybráno vyobrazení bohyně Hygiae krmící hada z misky. Tento motiv je parafrází Rubensova obrazu Hygiae, jenž byl dříve označován jako Kleopatra, a doplňují ho medicínské a hygienické symboly.

Děkanská medaile je zkrášlena okružím s latinským názvem fakulty a je zavěšena na pozlaceném řetězu, jehož spojovací článek ve tvaru písmene Y je zdoben medicínským symbolem misky a Aeskulapova hada.

Medaile proděkanů a předsedy Akademického senátu FVHE VFU Brno mají stejný motiv jako medaile děkana, nejsou ale již doplněny zdobeným okružím. Rovněž řetězy jsou svou délkou i tvarem shodné s řetězem děkana s výjimkou zdobných kamenů, které zůstaly výsadou děkanského řetězu. Řetěz a medaile předsedy Akademického senátu FVHE VFU Brno jsou od ostatních odlišeny tím, že nejsou pozlaceny a zůstaly v ryzím stříbře.

Žezlo je kombinované z kovu a dřeva. Jeho součástí je mořená dřevěná žerď posázená lipovými listy, hlavici žezla tvoří leštěná pozlacená miska, na jejímž obvodu je uveden latinský název fakulty a je dotvořena hadem, vinoucím se i okolo žerdě žezla. Spojovací článek žerdě žezla a jeho hlavice je zvýrazněn lipovými listy a posázen modrými kameny lapis lazuli. Patka žezla je opět vyrobená z pozlaceného kovu.

Insignie navrhl autor Řádu Bílého lva

Pro výtvarné ztvárnění insignií FVHE VFU Brno byl vybrán jeden z nejpovolanějších českých odborníků - akademický sochař a významný český výtvarník Michal Vitanovský, jehož návrhy zvítězily mimo jiné i v soutěžích na zhotovení československého Řádu T. G. Masaryka a českého Řádu Bílého lva.

Finální umělecká výroba byla svěřena do rukou uměleckého mistra Petra Kazdy a jeho rodinné firmy Triga-K, která má dlouholeté zkušenosti s výrobou medailí, plaket, řádů a šperků. Zhotovitel insignií byl vybírán s maximální pečlivostí, o čemž svědčí i skutečnost, že pan Kazda vyrábí medaile a řády i pro prezidenta České republiky.