NTK se před rokem stala nástupkyní Státní technické knihovny. V září pak v pražských Dejvicích otevřela svou novou budovu, která se stala jednou z mála všeobecně kladně přijímaných novostaveb v Praze.

Digitalizovat se smějí knihy vydané mezi léty 1500 až 1909

Prostřednictvím katalogů knihoven zapojených do sítě EOD si čtenáři mohou objednat kteroukoli knihu, která není chráněna autorským právem. V České republice se jedná o knihy vydané v letech 1500 až 1909 s tím, že každý další rok se hranice možnosti digitalizace posune, příští rok se tedy mohou digitalizovat publikace vydané do roku 1910. NTK proto poskytuje službu EOD pro své historické fondy, tedy pro více než 2000 titulů vydaných před rokem 1801, a dalších 70 000 svazků vydaných mezi lety 1801 a 1909.

Na obrazovce čtenáři uvidí původní stránky, mohou si je vytisknout, hledat v knize jednotlivá slova a kopírovat a vkládat elektronický fulltext do jakýchkoli jiných aplikací.
Cílem projektu EOD je zpřístupnit touto cestou co nejvíce knih z evropských knihoven, dnes je do sítě zapojeno 18 knihoven z deseti evropských zemí. Z českých institucí mezi nimi jsou také Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna Akademie věd. Z dalších zemí se projektu často účastní národní či univerzitní knihovny.

Další knihovny mají vlastní digitální fondy

Národní knihovna ČR (NK) má vlastní digitální knihovny, jedna se zaměřuje na staré tisky a rukopisy a druhá na staré časopisy a noviny. V knihovně Kramerius je více než sedm milionů stran textů. Vedle dokumentů v češtině obsahuje také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce. Další projekt WebArchiv je archivem českých internetových zdrojů. NK byla za digitalizaci kulturních dokumentů několikrát doma i ve světě oceněna.