„Vzdělávání je oblast, na které musí být postavena naše budoucí prosperita. Před každým budoucím ministrem či ministryní školství stojí celá řada zásadních úkolů, kterým se - pokud budou odpovědní - nemohou vyhnout. Rozhodně to není tak, že by si každý nová vláda mohla vybrat, který problém ve školství chce řešit a který odloží na později. Žebříček priorit je objektivní a zcela evidentní a ať už bude nový šéf resortu z jakékoliv strany, nezbude mu, než ho respektovat,“ zdůraznila Kopicová.

Připomněla zároveň, že pro některé klíčové oblasti ponechává svým nástupcům náměty, jak postupovat při řešení potíží. „Nejde z mé strany o žádné povýšené rady. Prostě se domnívám, že za mého působení úřad spolupracoval s celou řadou vynikajících expertů a byla by škoda jejich náměty nevyužít, nebo je alespoň nevzít v potaz jako případnou inspiraci. Tím spíš, že jejich ani má práce nikdy neměla politický, ale jen a pouze věcný, odborný charakter."

Největší úspěchy? Hlavně pokračování v přípravách reformy

Za největší úspěchy svého působení pokládá Miroslava Kopicová především obnovení prací na reformě terciárního vzdělávání, včetně ustavení Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání v čele s prof. Rudolfem Haňkou z University of Cambridge. V nejbližší době chce také ministryně Kopicová na jednání vlády předložit principy reformy finanční podpory studentů, které pokládá za podstatnou součást žádoucích změn v českém vysokém školství.

Významná je podle slov ministryně také novela vysokoškolského zákona, která zavádí registr profesorů a docentů a dále i garanta studia. „Fenomén tzv. létajících profesorů je dlouhodobě pokládán za jedno z největších negativ našeho terciárního vzdělávání a já pevně doufám, že tato legislativní úprava přispěje k likvidaci podobných neblahých jevů," varovala ministryně Kopicová.

Mezi další dobré výsledky řadí stabilizaci financování resortu včetně předjednání rámce financování pro rok 2011. „Platy pracovníků ve školství se nesmí v žádném případě snižovat," zdůrazňuje ministryně.