„Domnívám se, že bez celoživotního vzdělávání, jehož součástí je i seniorské vzdělávání, se v budoucnu neobejde žádná společnost. To se nakonec ukazuje již nyní,“ říká Mirko Treu, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

„V poslední době zaznamenáváme velký zájem seniorů o studium v nabízených oborech U3V. To je jistě podpořeno také tím, že u nás mají posluchači možnost skutečně nahlédnout do zákulisního dění univerzity, což je pro všechny velice atraktivní změnou a příjemným způsobem nabývání nových vědomostí,“ doplňuje Treu.

„Co považujeme za velice důležité, je další rozšiřování programů pro seniory, ale nejen pro ně. Rozvíjíme novou myšlenku, která si myslím v naší nabídce prozatím chyběla, a to realizaci kurzů, ve kterých se setkávají senioři společně s mladší generací - jejich vnoučaty, a společně pak pracují na projektech. Na základě toho chceme v budoucnu zavést letní vzdělávací programy pro seniory a vnoučata, které budou zaštítěné U3V na VFU Brno,“ dodává.

Člověk a zvíře, člověk a potraviny

V rámci oboru Člověk a zvíře, který je garantován Fakultou veterinárního lékařství, jsou posluchači seznámeni s chovem jednotlivých druhů zájmových a hospodářských zvířat, získají povědomí o historii zvěrolékařství v českých zemích, řeší otázky onemocnění zvířat, zvláště pak nebezpečí onemocnění, která hrozí lidem při kontaktu se zvířaty. Součástí programu jsou i exkurze na pracoviště klinik jednotlivých druhů zvířat.

Obor Člověk a zdravé potraviny, garantovaný Fakultou veterinární hygieny a ekologie, seznámí studenty U3V se širokých spektrem potravin a nápojů, nezbytných pro zdravou výživu člověka. V rámci tohoto oboru probíhají i tzv. ochutnávky, kde se posluchači za pomoci smyslového degustačního hodnocení a následné diskuze učí rozeznat kvalitu potravin. Degustace zahrnují potraviny živočišného původu i rostlinného původu, oblíbené pak jsou degustace vín.

Zdraví a léky

V oboru Zdraví a léky, který je garantovaný Farmaceutickou fakultou, se seznamují s humánními léčivy a léčivými přípravky obecně. Kladen je však důraz na výuku s ohledem na seniorský věk. Zde se seznamují s laboratorním provozem a technickým zázemím pracovišť, což jsou místa, kam se běžně člověk nepodívá.

Obor Farmacie a veterinární medicína v ČR a EU nabízí přednášky předních specialistů v oboru u nás i ze zahraničí, které jsou koncipovány i pro studenty řádného studia na VFU Brno. V rámci tohoto oboru jsou pořádány přednášky emeritních rektorů brněnských univerzit a významných osobností vědy a výzkumu.

Novinkou od listopadu 2009 je rozšíření studia U3V také v Praze, kde jsou 1x do měsíce pořádány veřejné přednášky předních specialistů veterinární medicíny a farmacie pro ty, kteří jsou již mimo aktivní činnost.