Letošního 3. ročníku soutěže, pořádané Nadací Tomáše Bati ve Zlíně a neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement, se zúčastnili vysokoškolští studenti ekonomie z 25 tuzemských univerzit. Soutěže se letos zúčastnilo 225 dvojic, z nichž nejpočetnější zastoupení měla právě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava.

Všichni účastníci si změřili své znalosti a schopnosti při řízení virtuální firmy v originální počítačové simulaci JA Titan. V této hře si tak prověřili své strategické ekonomické myšlení při řízení virtuální firmy, přičemž se museli vyrovnat s uvedením nového výrobku na trh, ale také s velkými výkyvy poptávky v důsledku sezónnosti hospodářského cyklu daného výrobku.

Nejlepších osm manažerských týmů se probojovalo až do pražského finále. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, které věnovala partnerská společnost soutěže - Hewlett Packard.