Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bude v příštích měsících rozhodovat o tom, kterým výzkumným institucím přidělí podporu v oblasti podpory Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje na vznik, rozvoj a modernizaci informačních infrastruktur.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jediným dotačním programem Evropské unie, který podporuje prioritně vědu a výzkum na území České republiky.

„Pokud spolu výzkumná centra chtějí navázat účinnou spolupráci, je nutné, aby mezi sebou sdílela a přenášela nejrůznější data. K tomu je samozřejmě zapotřebí ta nejmodernější informační a komunikační technologie," vysvětluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. „Žádostí o podporu jsme obdrželi celkem pět za více než miliardu korun. Rozpočet výzvy je přitom 800 miliónů korun," dodává ministryně Kopicová. Komu dotace nakonec připadnou, rozhodne ministerstvo na podzim tohoto roku.

Kromě přípravy na hodnocení nově předložených projektů probíhá v současnosti na MŠMT také finální fáze rozhodnutí o podpoře projektům, které žádaly o dotace na rekonstrukci, výstavbu a vybavení regionálních výzkumných center a evropských center excelence. Z celkových 74 předložených projektů jich bylo po náročném mezinárodním hodnocení k financování doporučeno celkem 38. Projekty nyní procházejí fází upřesňování parametrů a první rozhodnutí o přidělení dotací by měly být vydány na přelomu května a června. Vítězné projekty si rozdělí 28 miliard.