„Na zprovoznění systému jsme začali pracovat v říjnu loňského roku, po krátkém zkušebním provozu je nyní postupně zaváděn do jednotlivých oblastí činnosti univerzity,“ uvedl kvestor MU Ladislav Janíček.

Využití systému E-ZAK pro nákup zboží, služeb a stavebních prací má přinést zkrácení lhůt zadávacích řízení, úsporu transakčních nákladů a snížení pořizovacích cen. Konkrétní poptávku pracovníci univerzity vloží na internetové stránky a firmy na ni mohou ihned reagovat. Systém navíc umožní anonymním a neregistrovaným uživatelům nahlédnout do přehledů zadávacích řízení a s nimi souvisejících informací. Veřejnost tak bude moci pravidelně sledovat probíhající a ukončené veřejné zakázky, což usnadní kontrolu.

Dodavatel, který chce nabídnout své zboží, služby nebo stavební práce v některém ze zadávacích řízení Masarykovy univerzity, vyplní na uvedené internetové adrese údaje o společnosti a zaregistruje se do elektronického nástroje. Po registraci obdrží přístupové heslo, které mu umožní vstup do nástroje, podání nabídky a provádění dalších úkonů. Zaregistrovaní zájemci z řad dodavatelů si navíc zajistí, že budou následně elektronicky vyzýváni k účasti v dalších zadávacích řízeních.

Produkt E-ZAK od společnosti QCM, s.r.o. je certifikovaný a schválený softwarový systém. Podobný systém využívá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Systém, který byl speciálně upraven pro potřeby univerzity, je nově k dispozici na internetu.