Pokud i EK rozhodne ve prospěch BIOCEVu, již v roce 2013 začnou špičkové vědecké týmy pracovat v novém centru ve středočeském Vestci.

Projekt BIOCEV je založen na úzké spolupráci dvou fakult UK a šesti ústavů AV ČR. Hlavní ambicí projektu je vybudovat evropské centrum se zaměřením na biotechnologii a biomedicínu, které kromě jiného poskytne i špičkové podmínky pro nejnadanější mladé vědce z ČR i ze zahraničí. Koncepce programu BIOCEV vychází z poznání, že rozvoj biotechnologického průmyslu není možný bez excelentního zázemí komplexních poznatků o molekulárních principech procesů probíhajících v živých organismech.

Kromě výzkumných laboratoří by měl BIOCEV obsahovat dva hlavní, moderně vybavené technologické celky. Prvním celkem je Centrum zobrazovacích technik, které zahrnuje nejvyspělejší technologie světelné a elektronové mikroskopie. Biocev by měl sloužit i jako evropské výukové středisko těchto velmi pokročilých technik. Druhým celkem je České centrum pro fenogenomiku, jehož hlavním cílem je mapování genetických poruch vedoucích ke vzniku různých onemocnění.

BIOCEV se též může stát šancí pro talentované studenty UK i dalších vysokých škol seznámit s nejmodernějším vybavením a vyzkoušet si progresivní výzkumné postupy.

Realizace projektu BIOCEV a dalších čtyř tzv. velkých projektů Evropských center excelence, které jsou nyní na seznamu úspěšných návrhů, však není ještě jistá. Součet současných finančních požadavků za všechny navrhované projekty převyšuje dle Jana Vituly možnosti plánovaných strukturálních fondů. Před předložením k Evropské komisi proto všechny projekty čeká ještě zeštíhlení, přičemž MŠMT bude trvat na doporučení mezinárodní expertní komise. Jsem proto rád, že při posuzování vědecké úrovně projektu získal Biocev od této komise nejlepší možné hodnocení.