Evropa vstoupuje do nové fáze budování svého systému družicové navigace GALILEO. Ten vzniká jako společný projekt Evropské komise a Evropské kosmické agentury. Bude zahrnovat celkem 30 družic, které budou postupně umisťovány na oběžné dráhy do výšky kolem 23,5 tisíc km

„Galileo je pro nás atraktivní hlavně z toho důvodu, že se jedná o významnou instituci, která by Praze dala přidanou hodnotu. Praha by se stala centrem kosmického rozvoje. Od Galilea si slibujeme, že dojde k určitým synergiím. Agentura by měla pozitivní vliv na zdejší vědecko-výzkumné kapacity, které by poskytovaly svoji podporu a byla by pro ně zároveň impulsem k dalšímu rozvoji. Těžit by z toho mohly vysoké školy, Akademie věd a jiná výzkumná pracoviště. Galileo by navíc vytvořilo i nové podnikatelské a pracovní příležitosti,“ řekl Bém

„Jde o evropskou, přesnější a hlavně nevojenskou alternativu amerického GPS, který využíváme v autech. Měla by pomoci záchranářům, leteckým dopravcům či tvůrcům map,“ vysvětlil Chalupa. Rozhovory o ředitelství Galilea začínají nyní, kdy EU definitivně schválila změnu a úpravu některých technických pravidel, o nichž jednali ministři dopravy na konci roku 2009 v Bruselu. „Mírný optimismus v nás vyvolává skutečnost, že hlavní kandidáti z nových členských států EU již některou z unijních agentur získali, Česká republika ne,“ dodal Chalupa.

Úřad pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem (GSA) byl zřízen jako agentura Evropské unie v červenci 2004 a zatím sídlí v Bruselu. Vedle projektu Galileo, který by měl být plně funkční v roce 2014, spravuje i navigační systém Egnos, spuštěný loni v říjnu.

Dosud není jasné, zda se nové sídlo centrály Galilea rozdělí mezi více zemí nebo zůstane v jedné. Francie a Británie totiž letos navrhly zřízení dvou bezpečnostních středisek kvůli lepší ochraně před teroristy. Na ně by z další země dohlíželo administrativní centrum. Hlavním soupeřem Česka je Nizozemsko. Zatímco v Česku je už pro sídlo GSA vyčleněna budova, Nizozemci by museli vše postavit takříkajíc na zelené louce. Zájem měly ale i některé nové členské státy EU, zejména Slovinsko. Slovinci však vloni začátkem prosince získali sídlo Regulační energetické agentury.