Zahrada vzniká na ploše 5600 metrů čtverečních v sousedství fakultních budov a kolejí. Má sloužit výzkumu, výuce, okrase i reprezentaci. Škola přislíbila, že prostor bude přístupný veřejnosti.

V projektu založení zahrady architekti navrhli vysadit na pozemek ucelenou škálu rostlin, stromů, keřů, popínavek a květin všech druhů, které se v současnosti uplatňují v parcích a na veřejných prostranstvích. Představí tam také nové materiály a technologie. Zahrada by tak měla sloužit jako modelová předloha pro obce i zájemce o zahrádkářství a krajinářskou tvorbu.

Mendelova univerzita sídlí v Brně. V Lednici má odloučené pracoviště, které se věnuje zahradnickým oborům. Navazuje tak na staletou tradici zahradnických a parkových úprav v okolí, jejichž výsledkem je Lednicko-valtický areál zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.

Založení Akademické zahrady je součástí strategie zahradnické fakulty. Záměrem je vybudovat v regionu centrum vědy a vysokoškolského vzdělávání v tomto oboru. Měla by se tak zvýšit konkurenceschopnost regionu.