„Přijali jsme celkem 88 uchazečů z 200. Druhá kola vyhlašovat nebudeme,“ řekla Právu Ludmila Černohorská ze Slezského gymnázia v Opavě. Dodala, že vyberou-li si úspěšní žáci jiné gymnázium, vezme ředitelka na odvolání uchazeče pod čarou.
Zákon totiž ukládá deváťákům novou povinnost. Na školu, již si vyberou, musí do pěti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit takzvaný zápisový lístek. Škola, jež ho do této lhůty neobdrží, počítá s tím, že si žák vybral jinou, kde též uspěl.

Jak se odvolat

V takovém případě ředitel nabízí volná místa. „Abyste je získali, odvolání byste měli podat písemně do osmi dnů ode dne, kdy vám přijde rozhodnutí o nepřijetí,“ radí rodičům neúspěšných dětí Ivana Eliášková z Národního ústavu odborného vzdělávání.

Podle ní byste měli se svými potomky sepsat důvody k odvolání a přiložit potřebné dokumenty jako lékařskou zprávu nebo vyjádření psychologa. „Pak doložitelným způsobem předat odvolací dopis řediteli školy, který ho postoupí krajskému úřadu,“ doplňuje Eliášková. Odvolání můžete zřizovateli SŠ zaslat i sami.

Jestliže po ukončení prvního kola přijímacích zkoušek ředitelé zjistí, že nenaplnili větší počet míst, vyhlásí zcela jistě kola druhá.

Šance i na pražských gymnáziích

„Ačkoli jsme měli u čtyřletého gymnázia čtyřnásobný převis uchazečů a u pětiletého pětinásobný, ne všichni žáci nám odevzdali lístek. Proto v půli května vyhlásíme druhé kolo,“ potvrdil Právu ředitel pražského Gymnázia Opatov Jan Peřina.

Loni vyhlašovala druhá kola pro denní formu studia téměř třetina SŠ ze všech krajů (asi 900). Letos by měla být situace vzhledem k demografické křivce podobná. S druhým kolem počítá i Obchodní akademie Karlovy Vary. „Určitě ho vyhlásíme, ale zatím nevím kdy, neboť ne všichni žáci nám dosud odevzdali lístky,“ uvedla pro Právo ředitelka Hana Motyčková. „Zda bude, nemohu říct, zatím také nemáme zápisové lístky,“ doplnila ji Jitka Svobodová, ředitelka Gymnázia Pardubice.

Převis v Brně

Naopak s druhým kolem rozhodně nepočítá Biskupské gymnázium v Brně. „Otevíráme dvě primy. Ze 178 uchazečů jich přijmeme 60. Co se týká tří prvních ročníků, ze 164 zájemců k nám nastoupí 60 studentů,“ řekl Právu ředitel Karel Mikula.

Vysvětlil, že po prvním kole se už mohou žáci přihlásit na neomezený počet oborů. Přihlášky musí vyplnit pro každou nově zvolenou školu zvlášť a podat přímo řediteli.
Podle Ústavu pro informace ve vzdělávání dvě třetiny škol vůbec nepořádaly přijímací zkoušky; děti braly jen podle známek. To lze očekávat i v případě dalších pokusů.

Kde hledat

„Vyplatí se sledovat stránky krajských úřadů, jež veškeré informace o volných místech shromažďují,“ upozorňuje ještě Eliášková. Vyhlásí-li ředitel druhé kolo, ze zákona musí totiž neprodleně o svém záměru informovat příslušný úřad; v Praze se shromažďují informace o volných kapacitách na Magistrátu hlavního města.

Přehled školských odborů úřadů hledejte na www.statnisprava. cz. Při výběru školy vám pomůže i Centrum kariérového poradenství, pokud zavoláte v dopoledních hodinách na tel. číslo 274 869 698.

A ještě rada závěrem: Nepodaří-li se vašim dětem přes všechnu snahu dostat tam, kam si přály, nezoufejte, příští rok mohou zkusit nový pokus či požádat o přestup.