„Rozpočtové provizorium pro veřejnou vysokou školu jakou je olomoucká univerzita znamená, že se ministerstvem školství schválený příspěvek na uskutečňování akreditovaných studijních programů a některé dotace rozdělí na 12 dílů, s nimiž se měsíc od měsíce hospodaří. Výdajová složka hospodaření je tak omezená a může přinášet provozní komplikace,“ vysvětluje dopady kancléř univerzity Rostislav Hladký.

„Nedokázal jsem senátory přesvědčit o potřebě stabilizovat ekonomickou situaci na univerzitě, zejména když metodiku jednoznačně doporučili ke schválení děkanky a děkani všech osmi fakult,“ komentoval odstupující Kubínek. Rozhodl se rezignovat nejen na předsednickou funkci, ale rovněž na členství v senátu samém.

Penalizace za „nadlimitní“ studenty

Metodika nebyla podle Hladkého schválena zejména pro nesoulad názorů při rozpočítávání penalizace za tzv. nadlimitní studenty, tedy ty, které ministerstvo nefinancuje. „Rektor se dohodl s děkany, že se letos bude postupovat v souladu s metodikou roku 2009, protože problematika rozpočítání tzv. nefinancovaných studentů naráží jednak na technický problém týkající se mezifakultních studentů, jednak na absenci limitů stanovených pro jednotlivé studijní programy,“ popisuje Hladký. Nejdéle podle něj trvalo rozpočtové provizorium  v roce 2004, a to až do listopadu.

Nový předseda až 12. května

Akademický senát UP se sejde na příštím zasedání 12. května 2010 a zvolí nového předsedu, který povede senát do května 2011, kdy končí funkční období stávajícího akademického senátu. Do zvolení nového předsedy AS UP bude univerzitní akademický senát řídit jeho místopředseda Jiří Langer z Pedagogické fakulty UP. Na uvolněné místo senátora bude za docenta Kubínka povolán náhradník reprezentující rovněž Přírodovědeckou fakultu UP, kterým je Marek Jukl, odborný asistent Katedry algebry a geometrie.