Jeho podpora vychází z Deklarace o spolupráci při vytváření lepších vyhlídek pro Ústecký kraj, která byla podepsána na podzim loňského roku a nabízí finanční podporu aktivním mladým vědeckým pracovníků ústecké univerzity.

„Grant je účelově zaměřen na vytváření jejich tvůrčího a badatelského zázemí formou finanční podpory prezentací badatelských výstupů na mezinárodních akcích a tvorby těchto badatelských, případně pedagogických výstupů ve spolupráci se zahraničními partnery,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.

Oba aktéři Grantu SD Chomutov tak usilují o vytváření podmínek pro dlouhodobé setrvání a aktivní působení mladých vědeckých pracovníků  v Ústeckém regionu, který v tomto ohledu nepatří mezi kraje v ČR atraktivní.

„Tento počin je příslibem do budoucnosti, zejména pokud najde následovatele z řad dalších regionálních patriotů, kteří mohou finanční zázemí takto účelově vázaných zdrojů univerzitního Grantu SD Chomutov významně posílit,“ dodává Šiková.