Problémy se více týkají středních odborných škol než škol základních a gymnázií. Díky projektu „Péčí o svůj domov pomáhejte dětem“ teď mohou školy získat 10 x 500 000 Kč na nákup vybavení či renovaci. Podrobnosti o projektu lze najít na webových stránkách www.rozvojskol.cz.

Ředitelé škol a rodiče by podle průzkumu nejvíce uvítali novou výpočetní techniku, kvalitní audiovizuální vybavení (dataprojektory, interaktivní tabule), sportovní vybavení a finanční prostředky na stavební úpravy. Na základní školu připadá průměrně pouze jedna interaktivní tabule. Ve školách s méně než 100 žáky se navíc interaktivní tabule vyskytují jen velmi vzácně.

Asi nejhůře jsou na tom střední odborné školy, kterým dokonce chybí tělocvičny, jídelny nebo šatny. Ani s technikou na tom nejsou nejlépe, jak potvrzuje Iva Pavlišová ze Střední odborné pedagogické školy a gymnázia Evropská v Praze 6. „Bohužel interaktivních tabulí je minimum, většinou je jedna umístěna ve třídě, kde se studenti a učitelé střídají. Jako učitelka hudební výchovy bych také ocenila kvalitní reprodukční soustavu, aby bylo možné studentům lépe zprostředkovat kvalitní hudební zážitek,“ posteskla si Pavlišová.