Problémy desítek učitelů, kteří se s jejich nedostatkem potýkají, by mohl pomoci prolomit ojedinělý internetový projekt. Na webové stránce www.ep15.eu se nachází interaktivní prezentace, která moderní formou e-learningu učí studenty důležitým vědomostem o Evropském parlamentu.

„Internetový vzdělávací projekt vznikl na základě dlouhodobých žádostí učitelů, ale i rodičů. Cílem projektu je, aby studenti moderní formou, která je bude bavit, získali vědomosti, které by měl mít každý občan Evropské unie,“ vysvětluje podstatu koordinátor celého projektu Ondřej Marek z CpKP. Po vzoru České republiky chtějí i další státy Evropské unie ze střední a východní Evropy připravit podobný portál, který by přiměl studenty více se zajímat o dění v Evropské unii a pedagogům tak pomohl při výuce.

Učitelé se v evropských institucích sami nevyznají

Učitelé společenských věd se shodují, že učit o evropských institucích není jednoduché, proto s nadšením vítají moderní způsob výuky, který je informačně hodnotný a přesto podaný formou, která studenty zaujme.

„Informací o Evropském parlamentu existuje mnoho a je mnohdy těžké vybrat ty nejdůležitější. Jde ale také o vybudování zájmu o toto téma. Nemůžeme studentům odpřednášet fakta bez souvislostí. Předpokladem zájmu o danou problematiku je mezi současnými studenty motivace a také forma podání,“ hodnotí pedagog společenských věd Antonín Zelený z Třebíče, který každý školní rok hledá nové způsoby výuky o evropských tématech.