Kolektivní dárcovství krve tradičně organizuje Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. Letos se zúčastnilo 27 dárců. „Dnešním jubilantem byl Václav Bělohoubek z Drmoulu, prvodárce a student 1. ročníku,“ říká mluvčí univerzity Jarmila Smazalová. „Přijeli i čtyři veteráni, z nichž tři jsou z fakulty pryč už osm let, ale na Kyblíky dojíždějí,“ dodala Smazalová.

Za dobu, kdy se akce pořádá, tak zdravotnictví získalo z 1218 odběrů zhruba 600 litrů krve. Odměnou pro dobrovolné dárce jsou grafické listy a další umělecká díla, která pro jednotlivé ročníky připravují známí i méně známí výtvarníci.

Letos věnovala 60 svých obrázků Lenka Procházková z Ústí nad Labem. Do galerie originálů českých výtvarníků, kteří pro fakultu ke každému Kýblu udělali grafický list nebo obrázek  patří mimo jiné Adolf Born. Všechna dosavadní díla jsou k vidění v budově fakulty v Chebu.