Nový materiál z uhlíkových a skelných vláken pojených pryskyřicí má díky lepším fyzikálním vlastnostem nahradit hliník nebo plech. Uvedl to řekl šéf Výzkumného centra kolejových vozidel (VCVK) Petr Heller.

"Může být pevnější než ocel a zároveň o více než polovinu lehčí," řekl konstruktér Škody Transportation Jan Zapletal. Odlehčená skříň má snížit spotřebu energií až o pětinu. Dalšími výhodami jsou větší odhlučnění vozu i způsob hoření. "V případě havárie a požáru se kovy od jiných dílů rozžhaví do obrovského žáru a vzniká velké množství jedovatých zplodin. Kompozit nehoří, jen postupně doutná a teplotu nezvyšuje. Zároveň nevytváří toxické plyny," uvedl Heller.

První etapa výzkumu skončí letos a přinese přesné srovnání nových a "starých" skříní. V další fázi se zaměří například na ekonomiku výroby, kde se očekávají výrazné úspory. Hrubá stavba i konečná montáž budou méně pracné, odstraní se svařování a obrábění. Předpokládají se ale zvýšení úkonů lepení, dodal Zapletal.

Ve zkušebnách běží zátěžové testy

Složení kompozitového sendviče navrhli vědci v laboratořích fakulty. Jde o speciální laminátové desky s polyuretanovou pěnou. Ve zkušebnách VCKV probíhají zátěžové testy 200kilogramového ocelového segmentu a identického 83 kilogramů vážícího kompozitového dílu. Z původní tloušťky sendviče 50 milimetrů se vědci dostali na 35 milimetrů.

Vozidla s kompozitovou skříní mají vyjet na koleje za několik let. Kromě metra by se měly využívat v tramvajích, železničních vagonech a motorových vlacích. Ve Škodovce se s využitím kompozitů počítá pro části trakčních motorů, nosné části podvozků, pružnice a tlakové nádoby. Už dnes se z nich vyrábějí hřídele pohonu.

Škoda Transportation spolupracuje intenzivně s VCKV více než pět. Do výzkumu každý rok investuje dva milióny korun. Využívá vědců ZČU a mezi studenty si vychovává konstruktéry. Členy VCKV s 50 výzkumníky a doktorandy jsou kromě ZČU a Škodovky Univerzita Pardubice, Škoda Výzkum a Výzkumný ústav kolejových vozidel.