„Centrum disponuje poloprovozními technologiemi nanášení nanopovlaků na kovové, keramické a polymerní materiály. Struktura nanovrstev a jejich uspořádání zvyšuje mechanické a korozní vlastnosti povlakovaných součástí. Praktickými aplikacemi těchto technologií jsou bio-implantáty, součásti motorů, nástroje pro tváření, lití a obrábění, dekorativní povlaky, například mobilních telefonů,“ uvedl Jan Rybníček z Fakulty strojní ČVUT.

Pracoviště je vybaveno pro Evropu unikátním pilotním zařízením, které  umožňuje vytvářet duplexní vrstvy cestou plasmové nitridace povlakovací metodou PVD a PECVD. Dále má analytické vybavení pro hodnocení nanostrukturních povlaků (např. field emission microscopy, tribologie, nanoindentace).

Partner výzkumných institucí a univerzit

Centrum je partnerem výzkumných institucí, univerzit a státní správy pro výzkum, vývoj a zavádění inovací a vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství. Věkový průměr zaměstnanců je 35 let. Založeno bylo v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a Národním rozvojovým plánem ČR.

Vznik Inovačního centra diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze byl umožněn díky „Operačnímu programu Praha – Konkurenceschopnost“ a spolufinancování Fakultou strojní ČVUT v Praze.

Představení pracoviště pro odbornou veřejnost proběhne 22. dubna 2010 od 9.30 hodin. Program odborných přednášek najdete zde.