Slavnostní setkání se uskutečnilo ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. Šárka Grauová z oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK při něm seznámila přítomné s historií a vývojem výuky portugalštiny na UK a připomněla význam Centra portugalského jazyka.

„V tomto centru získala česká portugalistika nejen naprosto nedocenitelnou oporu pro svou činnost, ale také prostor k setkávání se všemi zájemci o portugalský jazyk a kulturu,“ uvedla Grauová.

Následně vystoupil se svou přednáškou portugalský prezident prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva. Plné znění projevu v českém překladu najdete zde. Po přednášce přišla na řadu diskuse se studenty portugalistiky Ústavu románských studií FF UK a se studenty Institutu mezinárodních studií FSV UK. Na programu prezidenta byla také prohlídka výstavy výtvarných děl Jiřího Vovse, jehož dílo je inspirováno poezií portugalského básníka Fernanda Pessoy. Zde hosty přivítal J. E. Dr. Jose Julio Pereira Gomes, zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky, a Joaquim Coelho Ramos, ředitel Portugalského centra Institutu Camões v Praze.

Univerzita spolupracuje s Portugalskem od roku 1987

Univerzita Karlova spolupracuje s Portugalskem již od roku 1987, kdy byla uzavřena první meziuniverzitní dohoda s Universidade de Coimbra týkající se zejména výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech farmacie, mikrobiologie, pedagogika, právo, psychologie, romanistika a životní prostředí. V roce 2003 podepsala Univerzita Karlova Protokol o spolupráci s Instituto Camões Portugal, a na Filozofické fakultě UK tak oficiálně vzniklo Centrum portugalského jazyka. Jeho náplní jsou např. přednášky, tematické akce, koncerty nebo filmové projekce.

Tři stovky portugalských studentů

V současné době studuje na Univerzitě Karlově 312 portugalských studentů-samoplátců (nejvíce jich je na Lékařské fakultě v Plzni, 2. LF UK a 1. LF UK) a na UK působí v současné době i 36 portugalských stážistů. Dalších 49 studentů na UK v tomto akademickém roce působí na základě programu Erasmus LPP, v jehož rámci má univerzita uzavřeny dohody s 12 portugalskými univerzitami.