Na případ upozornila chlapcova učitelka sociální pracovnici. Uvedla, že jeden z žáků chodí do školy velice nepravidelně. Protože šlo o cizince, kontaktovala úřednice cizineckou policii, aby zjistila, zda žák v Česku pobývá legálně. Policisté ale v evidenci zjistili, že dítě uvedeného jména a data narození je hlášeno i v jiném okrese, kde také navštěvuje základní školu.

Policisté i se sociální pracovnicí si proto ve středu na žáka počkali před domem, v němž bydlí s rodiči a dospělým bratrem. Když rodina vyšla ven, kontrolou jejích cestovních dokladů zjistili, že se zde zdržuje nelegálně a dítě má jinou identitu, než pod kterou je vedeno ve škole. Matka byla navíc z Česka v roce 2008 na tři roky vyhoštěna.

S rodiči a jejich dospělým synem bylo zahájeno správní řízení. Pobyt v Česku úřady zakázaly matce na deset let, staršímu synovi a otci na tři roky. Školákovi byl ukončen pobyt výjezdním příkazem.