Těmi jsou Teoretická informatika, Počítačové inženýrství, Softwarové inženýrství, Informační technologie, Web a multimédia, Informační systémy a management.

„Program je primárně určený pro uchazeče z řad středoškoláků, kteří už pracují v ICT průmyslu," vysvětluje děkan fakulty profesor Pavel Tvrdík.

"Mám na mysli například vývojáře, konzultanty, programátory, analytiky a další. Pokud potřebují vysokoškolské vzdělání pro růst ve firmě, rekvalifikaci, nebo pochopení teoretického základu moderních informačních technologií, tato forma studia jim to umožní. Vzhledem k víkendovému studiu může být zajímavá také pro pracovníky veřejné a státní správy. Specifikou tohoto programu je výuka pouze o sobotách. V prvním semestru se to týká jedenácti sobot, v dalších semestrech jejich počet klesá,“ dodává Tvrdík.

Sobotní výuka má podobu přednášek, praktických seminářů a konzultací k projektům. Kombinovaná forma vyžaduje od studentů více samostatnosti při studiu, obsahově je identická s prezenční formou. Po ukončení tříletého studia mají tito bakaláři stejné znalosti a dovednosti, tudíž i uplatnění v ICT průmyslu i jiných sférách společnosti.

Zájemci o tuto formu studia mají možnost podat si přihlášky na Fakultu informačních technologií ČVUT do konce dubna.