Revitalizovaný venkovní areál mají předškolní děti v Mateřské škole na náměstí B. Němcové. V zahradě vznikly nejen hrací prvky a minihřiště z ekologického materiálu, ale také krmítka pro ptáky a koutek pro výuku o životním prostředí. "V zahradě vznikl takzvaný motýlí kopec, který je osetý směsí lučních květin a travin. V letních měsících na něm budou děti pozorovat různé druhy hmyzu. Prožitkové učení má velký význam pro posilování sounáležitosti s přírodou," uvedl místostarosta Jan Dekický.

Renovován je i venkovní areál u mateřské školy v ulici J. Šoupala, která zase získala novou učebnu v přírodě, jejíž dominantou je altán s lavičkami a stolem a také výukové tabule. Ve školce vzniklo i ohniště, u kterého se děti budou učit zásadám bezpečného a ohleduplného táboření a rozdělávání ohně v přírodě.

Jeden z nejlidnatějších ostravských obvodů Poruba je zřizovatelem 19 mateřských škol s celkovou kapacitou 1984 míst. Kromě oprav zahrad v obvodě před časem začala i rozsáhlá investiční akce, během níž bude v následujících sedmi měsících zrenovováno kromě základních škol i 11 budov mateřských škol.