Předškolní zařízení by ale mohli využít rodiče pracující na všech fakultách univerzity, řekla  hlavní řešitelka projektu Eva Šmelová. Mateřinku hodlá zřídit i Filozofická fakulta UP.

Mateřská škola je koncipována pro 48 dětí, měla by sídlit v budově Šmeralových kolejí. "Nově zřízená MŠ bude poskytovat nadstandardní služby spojené s logopedickým, pedagogicko-psychologickým poradenstvím, případně jazykový vzděláváním a podobně. Tyto oblasti zaštítí odborní pedagogičtí pracovníci přímo z univerzity," uvedla Věra Benešová z pedagogické fakulty.

Pokud bude projekt úspěšný, měla by MŠ začít fungovat v únoru 2012. Z dotazníkového průzkumu na univerzitě celkem 59 procent z 451 respondentů uvedlo, že by služeb univerzitní školky určitě využilo. Projekt počítá i se zřízením klubu pro předškoláky, kam by mohli rodiče vyučující na univerzitě děti umísťovat nepravidelně.

Cílem projektu je pomoci sladit pracovní a rodinný život akademických pracovníků fakult. Může být východiskem i pro ty rodiče, kteří se marně snaží zapsat dítě do některé z mateřských škol zřizovaných městem. V současné době jsou přeplněné. K zápisu do městských škol letos rodiče podali 1878 přihlášek, někteří zaslali žádosti do několika zařízení. Místa získalo 842 dětí. Naopak se nedostalo na 116 dětí, přestože splnily požadovaná kritéria.

"Nebylo možné je umístit kvůli naplněnosti kapacity mateřských škol. Zhruba 24 z nich by ale mělo dostat místo v nově budovaném oddělení v MŠ Holice," uvedla vedoucí odboru školství Hana Fantová. Neúspěšní ale byli i rodiče 285 dětí, které dovrší tří let až v průběhu příštího školního roku. Tyto případy se podle Fantové budou řešit individuálně v průběhu roku. Místa nezbyla ani na 43 dětí, které nemají trvalé bydliště v Olomouci.

Mateřskou školu hodlá pro děti svých zaměstnanců zřídit i Filozofická fakulta UP, jež se také uchází o sedmimilionovou dotaci z Evropského sociálního fondu. První děti by mohla přijmout v březnu příštího roku. Firemní školky budou moci nově využít i zaměstnanci Fakultní nemocnice v Olomouci. Zařízení by mělo začít fungovat od září.