"Fakulta se tak stala prvním subjektem v České republice, který takový souhlas od banky získal," uvedla Fojtová. O svolení banky usilovali lidé z ekonomicko-správní fakulty delší dobu. Schvalovací proces trval téměř devět měsíců.

Institut nyní může organizovat zkoušky v pěti tematických oblastech. Zájemci kurzy najdou v internetové nabídce celoživotního vzdělávání pod názvy investiční makléř, obhospodařovatel portfolia, investiční poradce, deriváty a osoba jednající se zákazníky.

"V další etapě bychom rádi rozšířili nabídku i pro pracovníky v oblasti řízení rizik a interního auditu," doplnila tajemnice institutu Gabriela Oškrdalová. Kurzy mohou využívat všichni studenti prezenční a kombinované formy studia na Masarykově univerzitě, ale také lidé mimo univerzitu.