Nově se připojilo k osmnácti vysokým nebo vyšším odborným školám a dalším vzdělávacím institucím, jež prostřednictvím systému Odevzdej.cz kontrolují své seminární a školní práce.

„K poctivému přístupu při vypracovávání prací je třeba vychovávat studenty již na střední škole, vysvětlovat jim etická pravidla, práci se zdroji a jak správně citovat,“ vysvětluje ředitel gymnázia Peter Krupka. Systém najde uplatnění při kontrole prací Středoškolské odborné činnosti nebo dalších středoškolských textů, jako jsou referáty nebo budoucí písemné maturitní práce.

V databázi je 1,89 miliónu dokumentů

Systém Odevzdej.cz umožňuje provádět kontrolu školních děl nejen mezi pracemi, jež do něj školy zapojené do projektu umístily, ale porovnává je i se závěrečnými pracemi. Do systému na kontrolu bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a jiných prací pod názvem Theses.cz vkládá texty dvacet sedm vysokých a vyšších odborných škol. Ojedinělost projektu spočívá právě v solidaritě zapojených škol, které získávají jednak možnost vyhledávat podobné dokumenty, ale současně rozšiřují databázi dokumentů, a zvyšují tak pravděpodobnost nalezení podezřelého textu. Aktuálně databáze obsahuje 1,89 miliónu dokumentů.

Chystá se hledání na celém webu

Dalším cílem, na němž intenzivně pracují odborníci z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, je zprovoznění vyhledávání podobných souborů vůči internetu. Dosud se systém omezuje jen na kontrolu vůči některým internetovým zdrojům (například encyklopedie Wikipedie).

„Využívání systému střední školou nám přinese nové poznatky a dá nám tak možnost dále systém vyvíjet nejen dle potřeb vysokých a vyšších odborných škol, které systém doposud používaly, ale i středních škol,“ řekl vedoucí projektu Michal Brandejs.