Sonda Venus Express obíhá kolem Venuše od dubna 2006. Objev sopek umožnilo zařízení Virtis, které dokáže měřit infračervené, tedy tepelné záření v různých výškách. Díky němu dokáže sonda dohlédnout až na povrch planety, která je obklopena velmi hustou a neprůhlednou atmosférou.

Vědci vytipovali devět oblastí s aktivními magmatickými komorami v podzemí. Tyto oblasti jsou podle odborníků "velmi pravděpodobně vulkanicky aktivní".

Vědci Venuši často označují jako sestru Země. Obě oběžnice Slunce se příliš neliší velikostí ani působící gravitační silou. Další fyzikální podmínky na povrchu planety, které se někdy říká Jitřenka nebo Večernice, jsou však vražedné: tlak téměř 90 atmosfér, teplota 425 stupňů Celsia. Z hustých oblak občas prší kyselina sírová.