Od dětství se nás neustále někdo dotýká. Nejdříve jsou to rodiče, poté partner. Později tyto dotyky ubývají a my zjišťujeme, že se sami dobrovolně uzavíráme do jakési „hermetické bubliny“. Co tato izolace pro lidský organismus znamená, tím se zabývá stále více špičkových odborníků.

Pozitivní eustres a negativní distres

Výsledky výzkumů jsou velmi překvapivé. Setkáme-li se se stresem, může jít o tzv. pozitivní stres – eustres, nebo distres – negativní stres.

Eustresem myslíme chvíle naprostého štěstí, zamilovanost, svatbu, úspěch ve škole, povýšení v zaměstnání.

Tato forma stresu nás ale provází pouze omezený čas. Mnohem více jsme zatěžováni distresem, jehož vliv je dlouhodobý a může končit těžkými formami depresí, v nejhorších případech smrtí. Distres je přímou příčinou mnoha onemocnění nebo zhoršení jejich průběhu.

Jde například o Diabetes mellitus, různé formy ekzémů, zhoršení vidění, astma a dalších choroby. Člověk ve stresu bývá často nepozorný, nesoustředěný, vypadávají mu vlasy, ve stresu se také přejídáme, takže se z nás stávají adepti na obezitu.

Dotykem proti distresu

K prevenci nebo odbourání už existujícího negativního stresu může sloužit náhrada vymizelých přirozených dotyků, relaxační dotyková terapie. „Tento dotyk by měl být co nejjemnější, působí tak na receptory v kůži, které jsou nositeli pozitivních informací nervovou soustavou do mozku,“ říká Markéta Vernerová, ředitelka pražské kliniky Relaxis No1 www.relaxis.cz, která se odstraňováním či zmírňováním stresu pomocí dotykové terapie zabývá.

Dotyků se vzdávat nemusíme

„V příjemném prostředí s uklidňující hudbou jsou dotyky nádherný zážitek,“ dodává Vernerová. Personál kliniky Relaxis No1 tvoří speciálně vyškolené zdravotní sestry.

Dotyk podle Vernerové podporuje zdraví, posiluje imunitu a přispívá k úspěšné léčbě řady onemocnění. „Pokud se nebudeme dotykům vyhýbat, zlepšíme tím jednoznačně svůj zdravotní stav,“ tvrdí.