Letošními držiteli Ceny za prezentaci se stali Lukáš Perůtka, posluchač prvního ročníku doktorského studia programu Matematika (MFF UK) Imrich Živčák, absolvent programu Informatika (MFF UK). Oba ocenění se v letech 2007 až 2009 – tehdy jako studenti Matematiko-fyzikální fakulty – probojovali do šestičlenného celosvětového finále prestižní a obtížné technologické soutěže Imagine Cup. V loňském ročníku se Lukáš Perůtka stal vítězem kategorie Robotika a algoritmy, a byl tak první z českých studentů, kterému se podařilo umístit na medailových místech.

Cena za tvůrčí počin byla letos udělena profesoru Petru Pyškovi za mimořádný přínos k pochopení příčin a důsledků biologických invazí ve světě a za významné objevy v ekologii invazivních rostlin, které v roce 2009 vyústily v soubor 17 impaktovaných prací, včetně tří článků v časopisu SCIENCE. Profesor Pyšek působí na katedře ekologie PřF UK a zároveň je zaměstnancem Botanického ústavu AV ČR.