Připravovaný socio-demografický průzkum se ale zaměří na důvody odchodu lidí v loňském roce.  Informovala o tom mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

Ve Šluknově žije 5500 obyvatel a nezaměstnanost tam na konci února dosáhla 20,24 procenta. "Za poslední tři roky se pokles počtu obyvatel zrychluje. Nejvíce nás trápí, že odcházejí mladí vzdělaní lidé," řekla tajemnice tamního městského úřadu Jitka Slaninová. Městští zastupitelé chtějí podle ní tento trend zastavit, proto šluknovská radnice požádala o pomoc Technickou univerzitu v Liberci. "Doufáme, že odborná analýza a fundované závěry nám pomohou tuto situaci řešit," řekla Slaninová.

Dotazník připravily ekonomická fakulta a statistický úřad

Liberecká ekonomická fakulta připravila ve spolupráci s Českým statistickým úřadem dotazník. Obsahuje na tři desítky otázek pro 4296 obyvatel Šluknova starších 18 let. Šetření budou zajišťovat studenti Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální ve Šluknově. "Studenti musejí být proškoleni a v domácnostech se budou prokazovat průkazem," řekla proděkanka fakulty Helena Jáčová. Město podle ní musí informovat policii a jmenovat kontaktní osobu pro veřejnost.

"Otázky jsou zaměřené například na počet členů v rodině, na bydlení, vzdělání a zaměstnání. Ptát se budeme ale také na kriminalitu, na využívání možností sportovního a kulturního vyžití a na názory, jak situaci ve Šluknově zlepšit," přiblížila průzkum Jáčová. Speciální dotazník připravila univerzita pro 30 svých studentů, kteří na Šluknovsku žijí. Bude se ptát hlavně na to, zda se chystají po skončení studií do svého regionu vrátit.

Ekonomická fakulta TUL nedělá podobný průzkum poprvé. Na podzim 2007 například realizovala v rámci projektu ministerstva pro místní rozvoj pilotní dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení dynamiky rozvoje obcí, do něhož se zapojilo 215 obcí Libereckého kraje. Na základě jeho výstupů potom v červnu 2008 zorganizovala celoplošné dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo všech 6249 obcí v zemi.