„Pozitivní je zejména to, že roste zájem i o přírodovědné obory a studijní programy nabízené naší nejmladší fakultou sportovních studií,“ říká prorektorka Ivana Černá, která má na starosti organizaci přijímacího řízení.

Největší zájem projevili uchazeči tradičně o filozofickou fakultu (11 781 přihlášek), kterou následovala fakulta sociálních studií (10 075 přihlášek) a ekonomicko-správní fakulta (7706 přihlášek). Největší meziroční nárůst v počtu přihlášek však zaznamenali na přírodovědecké fakultě, kam letos uchazeči zaslali 4869 přihlášek, což je o zhruba 800 více než loni, a na fakultě sportovních studií, kde registrují 2534 přihlášek, což je také přibližně o 800 více. Zvýšil se i počet přihlášek, které podali uchazeči ze Slovenské republiky, přišlo jich přes osm tisíc.

Další přihlášky přinese nový obor

Celkový počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu není konečný. Až do konce dubna se mohou zájemci hlásit do nově akreditovaného bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost, který vznikl ve spolupráci pedagogické a ekonomicko-správní fakulty. Otevřeno je stále přijímací řízení do navazujících magisterských a doktorských programů.

S přípravou na přijímací zkoušky pomůže uchazečům nový e-learningový kurz. Pomocí něj si mohou zájemci zdarma projít na internetu všechny typy otázek Testu studijních předpokladů (TSP), jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na většinu fakult Masarykovy univerzity. Každá úloha je doprovázena podrobným komentářem popisujícím postup řešení.

Testy studijních předpokladů budou uchazeči letos psát ve dnech 7., 8. a 9. května v Brně. Uchazeči ze Slovenska mohou testy absolvovat i v Bratislavě, dne 8. května 2010. Výjimkou je fakulta sociálních studií, na níž mají přijímací zkoušky podobu takzvaných Scio testů, a lékařská fakulta, kde uchazeči skládají oborové testy z biologie, chemie či fyziky.