Škola loni podala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Architektura, akreditační komise ministerstva školství jej v lednu doporučila ke schválení.

Záměr založit v Praze novou školu architektury vznikl v roce 2005 ve skupině kolem architektů Martina Roubíka (1949 až 2008) a jeho kolegyně Reginy Loukotové. Zakladatelé se domnívali, že škola svou velikostí (přibližně 60 studentů v ročníku) a zaměřením vhodně doplní stávající instituce s výukou v oboru architektura v Česku, a tím rozšíří spektrum možností pro uchazeče o toto studium.

Škola bude v kontaktu s odbornou i širokou veřejností a také s tuzemskými i zahraničními institucemi podobného zaměření. ARCHIP bude sídlit v prostorách Veletržního paláce, který je významným příkladem funkcionalistické stavby. Přímo ve Veletržním paláci také bude brzy otevřena informační kancelář.

Další informace škola zveřejní na základě výsledku správního řízení na ministerstvu školství. Základní představení záměru školy a aktuální zprávy o jeho vývoji jsou k dispozici na stránce www.archip.eu.

Architekti v ČR studují na několika školách - kromě fakult architektury na ČVUT v Praze, VUT v Brně a Technické univerzitě v Liberci také na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové a Akademii výtvarných umění či na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Každý rok absolvuje architektonické obory kolem pěti až šesti desítek studentů.