Podle něj má škola a pozemky vyšší hodnotu, než je konečná prodejní cena. Poukazoval také na skutečnost, že do školy byly v minulosti investovány nemalé peníze. Protestujícího rodiče, který se po schválení prodeje uchýlil k vulgaritám vůči zastupitelům, nakonec vyvedli policisté.

"Protest se nás nikterak netýká, nás to bude stát 36 miliónů korun, co do toho vložíme, takže to bylo samozřejmě rozhodnutí města, které je racionální," uvedl ředitel společnosti PORG Václav Klaus mladší. Podle něj byla nabídka na koupi transparentní. "Měli jsme asi sedm nabídek v Ostravě a teď to dopadlo takhle. Rušení školy, byť je naplněna z 20 procent, je vždycky emočně náročné a protestuje se vždycky, takže se to trošku dalo čekat," podotkl Klaus.

Město už nenaplněné školy napotřebuje, některé dává i zadarmo

Podle primátora Petra Kajnara (ČSSD) není nižší cena pro PORG ničím neobvyklým. "Dlouhodobě všechna školská zařízení, která už nepotřebujeme...se snažíme dávat buď zadarmo nebo za velmi malou cenu tak, abychom povzbudili rozvoj školství," řekl primátor, podle kterého je dobře, že v Ostravě vzniká taková škola.

Kajnar dodal, že podle podmínek smlouvy musí PORG provozovat školské zařízení minimálně 20 let, jinak mu hrozí pokuta pět miliónů korun. Do roku 2015 musí vložit do školy nejméně 30 miliónů korun. Za případné porušení této části smlouvy je pokuta dva milióny korun. "I z hlediska pověsti školy a jejího zaštítění si myslím, že není obava, že by to bylo použito ke spekulativním účelům," doplnil Kajnar.

Nižší školné než v Praze, dvojjazyčná výuka

Podle předsedy správní rady PORG, generálního ředitele Skupiny ČEZ a sponzora školy Martina Romana chce škola zatím otevřít třídy od první až po tercii, to znamená pro děti od šesti do 14 let. V každém ročníku se plánuje otevření jedné třídy. Postupně je v plánu otevírání dalších ročníků až po maturitní. Škola bude bilingvní a zhruba jedna třetina výuky by měla být v angličtině s rodilými mluvčími. Je však určena českým dětem.

Studium bude zakončeno mezinárodní maturitou tak, aby studenti mohli dále pokračovat i na zahraničních univerzitách. Od 1. do 5. třídy by v jedné třídě mělo být 18 dětí, od 6. třídy dále by to mělo být 24 studentů. Výše školného zatím nebyla zveřejněna, mělo by však být nižší než v Praze, kde je to přes 100 000 korun ročně, škola ale poskytuje sociální stipendia.