Golfský proud a následné mořské proudy mají zásadní vliv na cirkulaci tepla po celé planetě. Podle dřívějších studií by tání ledovců mohlo tyto proudy zastavit, což by naopak způsobilo dramatické ochlazení a nástup nové doby ledové. V roce 2004 se tyto teorie staly předlohou katastrofického snímku Den poté.

Vědci zkoumali mořské proudy v letech 2002 až 2009 za pomoci hloubkových a povrchových sond, jejichž pohyb byl monitorován satelitem. Studie potvrdila, že v krátkodobém horizontu podléhá proudění v oceánech dramatickým změnám, nedá se v něm ale odhalit jakýkoli dlouhodobý trend. Podle starších satelitních dat, které se datují až do roku 1993, by proudy mohly za toto období naopak trochu zrychlovat. Tento závěr ale nemohli vědci s jistotou doložit.