Kromě Zlatého Ámose budou i letos udělovány další tituly. Dětského Ámose vybere porota těch nejmenších, Média Ámose v tajném hlasování zvolí přítomní novináři a do volby Ámose sympaťáka se prostřednictvím SMS může zapojit každý, kdo má zájem. Letos poprvé si jedna z učitelek odnese korunu Eko Ámose, která je udělována za výchovu k ochraně životního prostředí.