Chystá i program zaměřený na veřejné projekty, který bude disponovat 150 milióny, a program pro aplikovaný společenskovědní výzkum. Ten může počítat s 55 milióny korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda agentury Karel Klusáček.

Program pro technologický rozvoj se jmenuje Alfa a je rozdělen do tří částí, které odrážejí partnerství s ministerstvy průmyslu a obchodu, dopravy a životního prostředí. Jsou to progresivní technologie, materiály a systémy, energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí a udržitelný rozvoj dopravy.

Přihlášky do konce května, peníze příští rok

Přihlášky se podávají do konce května. První peníze by měly k úspěšným žadatelům doputovat v příštím roce. Podmínkou je, že míra podpory projektu nepřesáhne 80 procent, zbytek musí dodat neveřejná sféra, uvedl Klusáček. Počítá se ale s tím, že průměrná míra grantové podpory se bude pohybovat kolem 65 procent. V prvním roce by se mělo v programu Alfa vyčerpat 817 miliónů korun.

Programy Beta k veřejným projektům a Omega pro společenské vědy by měly následovat vzápětí. Klusáček doufá, že by se z nich mohly první peníze rozdělovat už koncem příštího roku. Program Beta bude vycházet z potřeb veřejné sféry. Program Omega bude zaměřen na závažné otázky ekonomického charakteru. Půjde o aplikovanou ekonomii nebo sociologii, jejichž výsledky budou přínosem pro české hospodářství, uvedl předseda.

Klusáček podotkl, že ostatní společenské vědy, jejichž aplikace ve výrobě se neočekává, budou i nadále podporovány ze zdrojů ministerstva kultury. Další masivní podporu dostávají z institucionálních prostředků, dodal. Základní výzkum podporuje Grantová agentura ČR.

Bezpečnost dodávek z obnovitelných zdrojů i přírůstek pracovních míst 

Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že Alfa umožní například zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek z obnovitelných zdrojů, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu ČR, snížení nákladů na přenos energie a omezí závislost na fosilních palivech. Část programu, která se zaměří na energetické zdroje a ochranu životního prostředí, získá během šesti let 4,65 miliardy korun, z toho budou ze státního rozpočtu alokovány 3,02 miliardy korun, uvedl Pavel Šřemer z MŽP.

Podle Eduarda Muřického z ministerstva průmyslu a obchodu bude při schvalování projektů vytvářen velký tlak na ekonomické ukazatele. "Programy se budou sledovat i po skončení vývojové fáze," řekl. Vybrané subjekty budou muset dodávat data o tom, zda jejich program přinesl přírůstek pracovních sil, kolik se jim podařilo získat exportních zakázek či o kolik jim stoupl zisk a tržby.

Technologická agentura ČR vznikla jako organizační složka státu. Je výsledkem snah sjednotit roztříštěnou podporu českého výzkumu a vývoje a zjednodušit administrativu spojenou s poskytováním účelových podpor. Jejím cílem je zvýšit konkurenceschopnost a hospodářský růst a posílit komunikaci a spolupráci mezi výzkumnými institucemi a soukromým sektorem.

Bez základního výzkumu by za deset let nebylo co aplikovat

Klusáčka, který je prvním předsedou agentury, do této funkce navrhla Akademie věd. "Návrhů bylo víc a pan premiér si mě vybral," řekl předseda. Klusáček si rovněž podrží místo šéfa Technologického centra Akademie věd, odkud do nové funkce přichází. Ke snahám více podporovat aplikovaný výzkum na úkor výzkumu základního, kterých se obávají především vědci z Akademie věd, poznamenal, že si nedovede představit, že by byl základní výzkum odsunut, protože by během deseti let nebylo co aplikovat.