O novém nálezu informuje časopis Nature s tím, že jde o první druh, který byl určen nikoli na základě odlišností ve stavbě kosterních pozůstatků, ale pomocí analýzy DNA. Druh Ženy-X žil již v Asii v době, kdy lidští přímí předci zahájili migraci z Afriky.

Analýza DNA zaměřená na mitochondriální DNA představuje geny předávané po mateřské linii. Podrobnější rozbor pak ukázal, že Žena-X měla společné znaky s neandrtálci i s nastupujícími zástupci Homo sapiens. Nově objevený druh pak podle všeho zahájil migraci z Afriky půl miliónu let před předky neandrtálců. Homo sapiens z africké kolébky vyrazil teprve před 50 000 lety.

Šéf genetického výzkumu v Ústavu Maxe Plancka Svante Paabo upřesnil pro Discovery News, že vše je založeno na vzorku získaného z jediného nalezeného prstu, který byl objeven v jeskyní v pohoří Altaj v jihovýchodní Sibiři.

Žili blízko sebe

Vzorek byl porovnán se vzorky 54 současných lidí, vzorky z ostatků moderních lidí z období pozdního pleistocénu nalezených rovněž v Rusku a vzorky šesti neandrtálců a také s DNA šimpanzů. Nový druh člověka měl dvakrát více odlišností než neandrtálci vůči homo sapiens.

Některé tlupy různých druhů hominidů žily často nepříliš daleko od sebe - kolem 90 kilometrů. Podle všeho se rovněž jednalo o lovce mamutů. Nález tak podle Paaba naznačuje, že vývoj hominidů byl mnohem pestřejší, než se dosud vědci domnívali. Ostatně poměrně nedávno byl nalezen i hobití druh - Homo floresiensis, který před 17 000 lety žil na indonéských ostrovech.