České podniky si totiž podle ministerstva průmyslu a obchodu inovace nedostatečně chrání a jen malá část z nich využívá patenty. ČR tak zaostává za řadou evropských zemí, ve kterých si firmy inovace nechávají patentovat mnohem častěji.

V závěru loňského roku bylo v Česku evidováno 21 806 platných patentů, přičemž na české přihlašovatele připadlo 1945 z nich. Nejvíce platných patentů na konci loňského roku bylo od přihlašovatelů z Německa (31,8 procenta), Spojených států (12 procent), Francie (8,5 procenta) a Švýcarska (7,6 procenta). Podíl patentů platných v ČR k 31. prosinci 2009 od přihlašovatelů z Evropské unie činil 74 procenta.

Naopak počet přihlašovatelů z ČR u Evropského patentového úřadu (EPO) byl v letech 1993 až 2007 minimální. V roce 2007 podalo patentovou přihlášku u EPO 76 přihlašovatelů z ČR, tedy 0,08 procenta z celkového počtu 91 594 patentových přihlášek podaných v tomto roce. Počet udělených patentů přihlašovatelům z ČR u Úřadu pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech je ještě nižší a pohybuje se od devíti v roce 1996 do 24 v roce 2003.

Firmy nemají peníze a narážejí na složitou administrativu

"V ČR je vysoký podíl inovačních podniků bez ochrany práv duševního vlastnictví, což je ve velkém nepoměru k některých státům EU," upozornilo ve své analýze MPO, podle kterého například v roce 2007 tuto ochranu neuplatňovalo 62 procent tuzemských inovačních podniků. Mezi hlavními důvody pro nízký počet patentů firmy zmiňují zejména komplikovaný a zdlouhavý postup při jejich získání. Stěžují si také na vysoké náklady spojené se získáním a udržováním patentu.

V roce 2009 bylo uděleno nebo ověřeno s účinky pro ČR celkem 4702 patentů, kterých bylo ve srovnání s rokem 2003 o 2899 více. "Tento nárůst byl z velké části zapříčiněn přístupem ČR k Evropské patentové úmluvě, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na území ČR prostřednictvím evropského patentu, jež využívají především zahraniční přihlašovatelé," uvedl ČSÚ.

Loni tak evropské patenty potvrzené pro území ČR tvořily 73 procent všech udělených patentů. Počet patentů udělených tuzemským přihlašovatelům pak mezi roky 2003 až 2009 vzrostl z 258 na 385. "Pouze 29 z 385 patentů udělených tuzemským přihlašovatelům bylo v high-tech oblasti, 18 v biotechnologiích a čtyři v oblasti obnovitelných zdrojů," podotkl ČSÚ.

Přihlášky podávají i VŠ a vládní sektor

Loni podali u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR tuzemští přihlašovatelé 788 patentových přihlášek, z nichž 55 připadlo na high-tech oblast. Podniky se na celkovém počtu tuzemských přihlašovatelů v roce 2009 podílely 440 přihláškami (55,9 procenta), vysoké školy 136 (17,3 procenta), subjekty z vládního sektoru 72 (9,1 procenta) a fyzické osoby zbylými 140 patentovými přihláškami (17,7 procenta).

"V posledních čtyřech letech byl zaznamenán výrazný nárůst počtu patentových přihlášek, a to především ve vysokoškolském sektoru - z 31 v roce 2005 na 136 v roce 2009," podotkl ČSÚ, podle kterého lze podobný trend pozorovat i u zapsaných užitných vzorů, jejichž počet ve vysokoškolském sektoru vzrostl z deseti v roce 2004 na 176 v roce 2009. "Naopak u podniků jejich počet ve stejném období klesl z 806 na 668," stojí ve zprávě ČSÚ.

Z 21 806 platných patentů v ČR jich bylo loni 1123 (5,1 procenta) v high-tech oblasti, 470 (2,2 procenta) v biotechnologiích a 55 (0,3 procenta) v oblasti obnovitelných zdrojů.