„Vstupujeme do posledního místa, kde je zachována charakteristika staré pražské uliční sítě z toho času. Je to jedno z výjimečných genií locí na území města. Vstupujeme mezi zahrady Uměleckoprůmyslového muzea, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov…tímto projektem znovu otvíráme malou Pinkasovu ulici světu, židovské obci a návštěvníkům města,“ prohlásil pražský primátor Pavel Bém.

Tři samostatné sochařské objekty vytvoří jeden celek

Autorem celého projektu je světově uznávaný umělec Aleš Veselý. Jedná se o sochařský environment v podobě tří bran. Brány jsou pojaty jako tři samostatné sochařské objekty, které však tvoří svou mírou i formou jeden celek.

„Projekt Tři brány je rozdělen do dvou etap. První etapa, během níž dojde k výstavbě dvou bran, bude financována hlavním městem, a to částkou osm miliónů korun. Realizace této stavby by měla být ukončena do konce roku 2011,“ řekl pražský radní pro oblast kultury Ondřej Pecha a dodal: „Finanční podpora byla poskytnuta Židovskému muzeu v Praze, které dle autorova projektu a pod jeho vedením zajistí instalaci.“

Dílo bude odkazovat ke starému pražskému Židovskému Městu a současně připomínat tragédii holocaustu v těsné blízkosti Pinkasovy synagogy  – Památníku českých a moravských Židů zavražděných za druhé světové války. V obecnější rovině bude symbolem světové kultury, náboženství a filozofie.

Bronz, vápenec i leštěná ocel

První brána bude zrekonstruována ze tří obřích kmenů odlitých z bronzu, druhá vznikne z masivního bloku vápence a třetí bude tvořit vyleštěná nerez ocel spolu s neopracovaným balvanem.

Židovské muzeum v Praze spolu s tvůrcem díla A. Veselým nehledalo finanční podporu pouze u hlavního města Prahy, obrátilo se i na další možné sponzory, především v USA. Celkový rozpočet projektu bude činit asi 16 miliónů Kč.