Když se na konci triasu rozpadl superkontinent Pangea, vylévala se láva po dobu 700 000 let a pokryla plochu deseti miliónů čtverečných kilometrů. V té době vyhynuli také největší konkurenti dinosaurů.

Američtí a tchajvanští vědci ve zprávě uvádějí, že masivní sopečné erupce změnily klima. V té době došlo k mimořádnému oteplení způsobenému skleníkovým efektem.

Pomohlo jim k tomu zjištění, jak se měnil poměr dvou izotopů uhlíku, což narušilo cyklus koloběhu oxidu uhličitého. Vědci také zkoumali rostlinné tuky, výtrusy a kusy dřeva tam, kde zkoumali poměr izotopů uhlíku. To se nikdy dříve nezkoumalo současně.

Na konci triasu před dvěma sty milióny lety vyhynula polovina čtvernožců, polovina suchozemských rostlin a asi dvacet až čtyřicet procent rodů mořských živočichů, zejména měkkýšů.

Mezi jiným vyhynula jedna skupina archosaurů, což byli krokodýlovití crurotarsi, kteří ovládali v té době souš. Přežili jen předkové krokodýlů. Naopak dinosauři, kteří se vyvinuli z jiné větve archosaurů, se pak rychle rozšířili a během jury ovládli Zemi.

Láva, která se tehdy vylila, vytvořila ve středním Atlantiku zřejmě vůbec největší čedičovou plošinu ve Sluneční soustavě, která by zabírala třetinu povrchu Měsíce.