Vědcům se podařilo modifikovat slinné žlázy u moskyta druhu Anopheles stephensi tak, aby mohl přenášet vakcínu proti parazitickým prvokům Leishmania (ničivka). Při testu byly použity laboratorní myši, u nichž byl po kousnutí komárem přenos vakcíny do krve potvrzen. Dále byla zaznamenána zvýšená tvorba protilátek.

Výzkum, provedený pod dohledem profesora Šigeta Jošidy z japonské univerzity Jichi, by mohl vést ke zvýšení efektivity boje proti malárii na celém světě. „Hlavním nedostatkem účinné vakcinace byl vždy faktor vakcinátora. Kousnutí hmyzem přitom vyvolává pozitivní odezvu imunitního systému podobně jako u běžné vakcinace, ovšem bez bolesti a výdajů,“ uvedl Jošida.

„Při častějších kousnutích se navíc imunita zvyšuje. Takto se dá změnit povaha hmyzu z nebezpečné na vysoce přínosnou,“ dodal.

Nicméně sami vědci uznávají, že uvedený systém vakcinace má své nedostatky. Především jde o volnou přírodu, v níž se hmyz pohybuje a která může mít vliv na množství účinné látky v jeho slinách. Dále zde mohou být hygienické problémy a pochopitelně také negativní reakce lidí.