„Nedošlo k žádnému, byť sebemenšímu porušení zákona, ani k jakémukoli netransparentnímu postupu. Tím jsem si zcela jist,“ uvádí šéf ministerského Cermatu Pavel Zelený, jenž za přípravu maturit odpovídá.

„Historie firmy je velmi zajímavá. Podívala jsem se do obchodního rejstříku,“ vytkla Zelenému koncem února poslankyně soc. dem. Marcela Mertinová. Logica spolupracovala podle ČTK například s pražským dopravním podnikem na projektu Opencard.

„Jsou tam debaty, že vlastně není jasné, komu firma úplně patří,“ uvedl středočeský hejtman David Rath na adresu společnosti.

Mluvčí školství Kateřina Böhmová sdělila Právu, že otázka vlastnické struktury nepatří mezi prokazované předpoklady stanovené zákonem ani mezi předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Další stamilióny

Přesně 58 miliónů pak spolkne distribuce maturitních otázek do škol za pomoci automobilů. Co se týká bezpečnosti, půjde podle Zeleného „opravdu o Pentagon“. Dodal, že úspornější zasílání otázek rovnou školám přes jejich datové schránky bylo odmítnuto již před třemi lety.

Třebaže nyní hledá firmu na rozvoz, do všech škol, jak uvedl, budou najaté kurýry doprovázet státní zaměstnanci Cermatu, kteří pohlídají každou „jednotlivou bednu s otázkami“.

V přehledu zakázek je pak i 211 miliónů na bezpečnou tiskárnu a 40 miliónů na rekonstrukci prostor. „Nejde o jednorázové náklady,“ řekl k tomu Zelený. Tím je podle něj (ve výši 60 miliónů) pouze vybudování tiskových technologií, automatizovaných kompletačních linek a balicích technologií tiskárny.

Zbývající částku tvoří prý náklady na výrobu, kompletaci a balení veškeré zkušební dokumentace pro maturitní zkoušku. „Částka 211 miliónů se skládá z 60 plus 151 miliónů korun, kde 151 miliónů jsou náklady rozložené do následujících 4 let,“ vysvětluje Zelený.

Asi 80 miliónů pak půjde na vývoj testů, 95 miliónů na přípravu učitelů, 140 miliónů na letošní podzimní generálku a další peníze na školení. Provoz maturit vyjde každý rok na čtvrt miliardy plus náklady na chod Cermatu.

Generálka za sedm měsíců

Zelený také vypsal řadu dalších veřejných zakázek, kdy milióny korun směřují opět k firmám, aby například monitorovaly, zda a do jaké míry funguje ta či ona část maturit. Naposledy 3. března vyhlásil soutěž na vyhodnocení příprav plánované podzimní maturitní generálky.

Vítěz zakázky v hodnotě 2,3 miliónu (s DPH) provede mimo jiné monitoring přípravy a průběhu zkušebního testování. Zároveň vyhodnotí výsledky tohoto monitoringu a navrhne kupříkladu případné bezpečnější zajištění jednotných zkoušek.

Generálka se uskuteční od 11. do 14. října. Střední školy se jí účastnit nemusí. „Ale očekáváme, že naprosto drtivá většina se do ní přihlásí. Ředitel, který by tak neučinil, by své žáky výrazně znevýhodnil proti ostatním,“ upozornila ministryně Kopicová.

Web, studie, audity

Praxi s najímáním expertních firem popsal na již zmíněném serveru nejmenovaný vedoucí pracovník Cermatu. Na web pro nové maturity byly vypsány tři zakázky za celkem 2,7 miliónu. 450 tisíc šlo na analýzu projektu dle zásad a pravidel přístupného webu.

„Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu o informace na téma státní maturity byla provedena analýza internetových stránek. Analýzu prováděla firma VDI Meta, která byla vybrána ve výběrovém řízení,“ uvedl pracovník s tím, že výstupem bylo pak zpracování závěrečné zprávy s doporučením změn a úprav.

Další podobné zakázky jsou třeba na studie, které zjišťují, co má Cermat dělat pro to, aby vysoké školy uznávaly výsledky maturit při přijímačkách. Anebo na expertní podporu projektu přípravy maturity za téměř dva milióny bez DPH, kdy vítěz soutěže navrhne „ princip projektové kanceláře Cermatu“. Či na audit vybraných pracovních pozic a tak dále.

Několik zakázek za celkem 2,4 miliónu bylo směřováno do výzkumu STEM/MARK. „Výzkumná agentura realizovala pro Cermat dva rozsáhlé výzkumy veřejného mínění k otázkám reformy maturitní zkoušky. Kvalita dodávek i způsob jejich provedení byly na vynikající kvalitativní úrovni,“ uvádí Zelený.

„Tučný rozpočet“

Palčivou otázkou však je, proč mnohé z těchto činností nedělají pracovníci Cermatu. Limit jejich počtu pro rok 2010 je 116 lidí.

„Cermat má v současné době 55 kmenových zaměstnanců. K nim je nutné přičíst 845 projektových pracovníků, autorů, revizorů, členů expertních týmů a dalších,“ řekl Právu mluvčí státních maturit Petr Habáň.

Podle dokumentace Cermatu je celkový rozpočet organizace pro rok 2010 předpokládán ve výši 385 miliónů, co se neinvestičních výdajů týče. Sem spadají i platy – limit počtu zaměstnanců placených ze státního rozpočtu je 71, z eurofondů 45. Kapitálové výdaje se mají přiblížit k 50 miliónům.

Rekonstrukce budov

Maturity, to jsou, dá se říct, i mnohamiliónové investice do rekonstrukcí budov a interiérů. Cermat sídlí v pražské Jeruzalémské ulici. Ve správě má pak objekt v ulici Jankovcově.

Už 19. července 2007 potvrdilo Právu tehdejší vedení Cermatu, že zhruba 80 miliónů korun spolkla rekonstrukce mateřské budovy v Jeruzalémské. „Tu částku už asi dnes dohromady nikdo nedá,“ poznamenala exministryně školství Dana Kuchtová.

V Jankovcově je tiskárna (TPKC). Vraťme se k již uvedeným 40 miliónům navíc na její rekonstrukci. „Částka souvisí s tiskovým produkčním centrem jen částečně. Jedná se o rekonstrukci celkem 7podlažního objektu, kde TPKC představuje pouze 1 patro,“ řekl Zelený.

Zbylých 6 pater je podle něj určeno pro 4 přímo řízené organizace resortu školství. „Důvodem, proč se částka za rekonstrukci objektu objevuje v položkách Cermatu, je to, že ministerstvo určilo objekt do správy naší organizace,“ dodal Zelený.

Právní služby

Domníváte-li se, že u nadlimitních zakázek vypisovaných Cermatem ministerstvo školství samo organizuje výběrová řízení, mýlíte se.

I když má vlastní legislativní sekci s dvěma právními odbory, najímá si k zajištění tendrů externí firmy. Zelený na právní služby vypsal zakázku v hodnotě dvou miliónů.

Podle mluvčího školství Ondřeje Gabriela se stává, že v některých případech, jakými jsou vysoká finanční náročnost zakázky či nároky na speciální právní znalosti, veřejná správa spolupracuje s renomovanými advokátními kancelářemi.

Reklama

Důležitá je pak, zdá se, také propagace maturit. Kromě reklamy, jež se začíná objevovat v televizi, má nejnovější zakázka na propagační předměty hodnotu 1,8 miliónu korun.

Vítězná firma dodá například 5 tisíc obchodních tašek, 5 tisíc samolepících tašek, 3 tisíce igelitových tašek s patřičnými logy a tisíce dalších drobností.

Ve vzduchu ale tak trochu visí otázka, zda vůbec Cermat tyto reklamní předměty upotřebí, budou-li maturity opět odloženy. Již potřetí. Nelze totiž také pominout fakt, že dosud chybí potřebná novela zákona a vyhláška.