Soutěž se vyhlašuje pro věkové kategorie 6-11 a 12-17 let. Práce zaslané do 27. března 2010 vyhodnotí porota složená ze zástupců organizátorů a partnerů, vítěz bude vyhlášen v každé věkové kategorii.

Vtipy mohou být barevné i černobílé, s textem i beze slov, nejvýše ale tři od každého autora. Pokud je soutěžící pošlou poštou, musejí mít formát do velikosti A4 a na zadní straně je třeba uvést jméno, příjmení věk a plnou adresu s PSČ a telefonem. V tom případě poputují soutěžní práce na adresu DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8.

Termín pro zaslání soutěžních vtipů e-mailem je stejný, tedy do 27. března, adresa netvarte@ddmpraha.cz. Vtipy musejí být ve formátu jpg a ve velikosti do 150 kB.

Podmínkou účasti je samozřejmě původnost děl. Tu posoudí karikaturisté z řad členů České unie karikaturistů, která letos slaví už 20. výročí svého založení.

Jeden z nich, Jaroslav Dostál, svým budoucím kolegům radí: „Figurky by měly být co nejjednodušší, jak to umějí naši nejlepší kreslíři, například Jiránek Barták, nebo kdysi Lada a Sekora. Podrobnosti v obrázku zbytečně odvádějí pozornost od vtipu. Každý si může časem vytvořit svoji postavičku. Může být i trochu přehnaná, například s větším nosem nebo celou hlavou. Hlavně je důležité, aby bylo jasné, koho autor chtěl nakreslit, aby divák poznal například učitele od žáka nebo kočku od psa,“ doporučuje Dostál.