„Studenti prezenčního studia, kteří v letošním roce splní podmínky pro postup do 3., respektive 5. semestru studia, obdrží mimořádné jednorázové stipendium ve výši 2 000, respektive 5 000 korun,“ uvedla vedoucí kanceláře rektora školy Hana Pospíchalová.

„Naším záměrem je preference studijních oborů Počítačové systémy a Aplikovaná informatika, protože zájemců o toto studium i studentů je relativně málo. O absolventy obou oborů je ale v praxi mimořádný zájem a i v současné hospodářské situaci jsou na pracovním trhu bez problémů uplatnitelní,“ říká Stolín, prorektor VŠPJ pro studium.

Přesný počet studentů, kteří toto stipendium skutečně obdrží, bude znám až na podzim po zahájení nového akademického roku 2010/2011.