Zahájení programu schválila loni před Vánoci vláda. Opatření, které již v roce 2006 navrhla EU, má vést ke snížení dětské obezity. Někteří kritici je však v minulosti označili za pouhý prostředek k likvidaci přebytků na trhu. "Dodávky ovoce do škol někteří ze schválených žadatelů zahájili již v únoru, někteří tento měsíc," řekl Ženkl.

Kromě čerstvého ovoce a zeleniny dostanou školáci od státem schválených dodavatelů zdarma například také balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad. V pravidlech programu vydaných ministerstvem zemědělství je doporučení, aby bylo preferováno ovoce mírného klimatického pásma, nejlépe domácí produkce.

Do prvních až pátých tříd základních škol, pro něž je program určen, v Česku chodí více než 450 000 dětí. Podle kalkulace SZIF by v případě, že by se všichni tito žáci do programu zapojili, vycházelo na jednoho z nich během letošního roku zhruba 160 korun.

Z unijního rozpočtu má na dotované ovoce v tomto školním roce jít 53 miliónů z celkových téměř 73 miliónů korun. Zbývajících necelých 20 miliónů korun poskytne ze svého rozpočtu stát.

Součástí akce na podporu konzumace ovoce a zeleniny je i doporučení školám, jak děti vést ke zdravému stylu života. Na program vyčlenila EU v letošním roce pro 27 členských zemí celkem 90 miliónů eur.