Novinku zatím využívá plzeňské Gymnázium Františka Křižíka, které s nápadem přišlo. Město Plzeň by ale časem chtělo tuto alternativní formu výuky jako možnou nabídnout ve svých základních školách.

"Princip výuky na dálku je v podstatě jednoduchý. Vyučující má k dispozici technologii, která zajistí oboustranný přenos obrazu i zvuku mezi třídou, kde probíhá každodenní výuka, a nepřítomným studentem," přiblížila mluvčí magistrátu Edita Vighová.

Student je přitom virtuálně přítomen ve třídě, a to prostřednictvím svého domácího počítače, případně notebooku zapůjčeného školou. S učiteli i spolužáky může komunikovat. Pokud se žáci stěhují do laboratoří nebo do jiných speciálních učeben, mohou technologii přemístit a zapojit nepřítomného žáka i do výuky odborných předmětů. Pro jeho spojení se školou stačí klasické připojení k internetu.

Projekt vznikl kvůli dlouhodobě nemocné

Gymnázium se novinkou snaží pomoci jedné ze svých studentek, která už několik let bojuje s nemocí a od září nemohla chodit do školy vůbec. Dívka díky kameře vidí svého učitele, může vstoupit do vyučování a cokoliv říci. Také studenti ji vidí na obrazovce, jsou s ní v kontaktu. "Je to pro dlouhodobě nemocné studenty, kterým chybí i sociální kontakt se třídou a potřebují své kamarády. Mohou se připojit, kdykoliv jim to situace umožňuje," uvedl Jan Řepík, ekonom gymnázia.

Podle radní Heleny Matoušové gymnáziu poskytla potřebné technické znalosti městská správa informačních technologií. "Škola si vše v rámci své výuky vyzkouší. Město pak může postupně začít projekt zavádět také ve svých základních školách," uvedla Matoušová.

Radnice považuje spolupráci za logické pokračování projektu Digitální škola. Ten se daří realizovat díky optické síti, kterou město propojilo základní školy. Vybudovalo také jednotný školský informační systém. Školy spolu komunikují, rodiče mohou do systému vstupovat, získávat informace o dítěti, známkách a podobně. Projekt Digitální škola na to navazuje, neboť ve školách zavádí multimediální učebny s nejnovějšími pomůckami. Učitelé mohou využívat multimediální licence na programy, ale i programy sami vytvářet a sdílet postupy.