Muzeum svou expozicí zachycuje vývoj pražského vodárenství. Je zde vystaven originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a další exponáty. Pro děti jsou připravené drobné dárky a návštěvníci budou moci ochutnat vodu z úpravny vody Želivka a Káraný.

Naposledy budou moci návštěvníci zhlédnout ojedinělou výstavu historických toalet a dalšího hygienického mobiliáře. Zřizovatelem muzea je akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, člen skupiny Veolia Voda. Muzeum pražského vodárenství se nachází v Praze Podolí (budova vodárny), Podolská 15, Praha 4. Vstup je zdarma.